Tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp

10/10/2014

Đến hết năm 2013, số dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc là 116 dự án (81 dự án FDI và 35 dự án DDI), chiếm 82,86% tổng số dự án đầu tư, số dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp là 107 dự án (77 dự án FDI và 30 dự án DDI). Riêng năm 2013, có thêm 09 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (07 dự án FDI và 02 dự án DDI).

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý tiến hành kiểm tra đột xuất 03 đơn vị về việc thực hiện các thủ tục xây dựng đối với Công ty TNHH First Rubber (VN) tại khu công nghiệp Khai Quang; Công ty TNHH Vina Korea và Công ty TNHH công nghiệp Sanha Việt Nam tại khu công nghiệp Bình Xuyên, Kết quả cho thấy các đơn vị trên đã và đang xây dựng các hạng mục công trình trong đó có các hạng mục công trình xây dựng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Điểm 2, Điều 10 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 được sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng như “không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp”.

Điểm c, khoản 6, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, cụ thể “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình”.

Căn cứ quy định trên việc các Công ty tiến hành xây dựng các hạng mục công trình nhưng chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm quy định của Luật xây dựng và bị xử phạt theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, theo báo cáo của các đơn vị và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các hạng mục đang xây dựng là mở rộng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình trước đây đã được cấp giấy phép xây dựng, vì vậy Ban Quản lý yêu cầu đơn vị vi phạm phải xin giấy phép xây dựng đối với các hạng mục này theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý cần tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong các khu công nghiệp trong đó có công tác đầu tư xây dựng. Thông qua công tác kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, qua đó để chấn chỉnh, nâng cao nhận thức của các đơn vị, cá nhân và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với các đơn vị đã được nhắc nhở nhưng chây ì không chịu khắc phục và cố ý vi phạm.

Văn Vạn – Thanh tra

 

Các tin đã đưa ngày: