Phát triển KCN Tam Dương II, thúc đẩy kinh tế khu vực huyện Tam Dương.

26/08/2014

Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 và bổ sung tại văn bản số 1581/TTg-KTN ngày 03/9/2009; trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, được sự nhất trí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự quyết tâm của nhà đầu tư và ý kiến tham gia của các Sở, Ngành, địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 19221000086 ngày 06/8/2014, chứng nhận Công ty TNHH VITTO-VP thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II- khu A, thời hạn thực hiện dự án là 49 năm.

KCN Tam Dương II – khu A được quy hoạch với diện tích 176,54 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Kim Long huyện Tam Dương và các xã Hợp Châu, Hồ Sơn, Tam Quan huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 892,7 tỷ đồng, xây dựng trong 05 năm, từ năm 2014 đến năm 2019.

Khu công nghiệp Tam Dương II –khu A hiện đã có 02 nhà đầu tư được cấp Giấy CNĐT đầu tư là Công ty TNHH VITTO-VP và Công ty TNHH Công nghiệp Hưng Phúc với tổng diện tích sử dụng 70ha, tổng vốn đăng ký là 3.948 tỷ đồng. Chủ đầu tư KCN cam kết sẽ thu hút thêm 7 dự án khác (ngoài hai dự án đã được cấp Giấy CNĐT), diện tích đất sử dụng dự kiến 83 ha, cơ bản lấp đầy diện tích đất KCN Tam Dương II – khu A.

Việc đầu tư phát triển KCN Tam Dương II – khu A là hiện thực hóa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Với những quyết tâm của nhà đầu tư, sự ủng hộ của nhân dân địa phương và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong tương lai gần sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động trên địa bàn huyện Tam Dương nói riêng và của tỉnh nói chung, sớm hình thành một khu công nghiệp chuyên sản xuất vật liệu xây dựng./.

                                                                                    Người viết: Hà Thái Dương

Các tin đã đưa ngày: