Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTB&XH ngày 05/04/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

15/04/2022

Ngày 05/04/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2022/TT-BLĐTB&XH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư có một số nội dung cơ bản như sau:

Chương I: Quy định chung (Điều 1-4);

Chương II: Tổ chức đào tạo và quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo (Điều 5-8);

Chương III: Tổ chức thực hiện (Điều 9-11);

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022. (Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành).

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

 

Các tin đã đưa ngày: