Công văn số 351/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, triệt để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

15/01/2022

Công văn số 351/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, triệt để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: