Công văn số 309/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

13/01/2022

Công văn số 309/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: