Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

20/01/2022

Ngày 17/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 Theo đó, Nghị định 12 có VI Chương, 64 Điều, như sau:

- Chương I: Những quy định chung (Điều 1, Điều 6);

- Chương II: Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm trong lĩnh vực lao động  (Điều 7, Điều 39);

- Chương III: Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (Điều 40 đến Điều 41);

 - Chương IV: Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi phạm trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động (Điều 42 đến Điều 46);

- Chương V: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; thi hành các biện phạm hành chính; thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động (Điều 47 đến Điều 61);

- Chương VI: Điều khoản thi hành (Điều 62, Điều 64).

   Nghị định 12/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 17.01.2022. Thay thế nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: