Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19

16/11/2021

Thực hiện Văn bản số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc; để tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, đặc biệt là truyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, 

- Tiếp tục bám sát quan điểm, chỉ đạo mới, thông điệp quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh, đặc biệt tập trung vào nội dung về nới lỏng, mở cửa Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo phương châm: “kiểm soát ở địa bàn dân cư quyết liệt, chặt chẽ và sự chủ động, linh hoạt trong áp dụng các biện pháp của các địa phương” để thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Chú trọng tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 và các văn bản huớng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh có liên quan; tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, nâng cao nhận thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới với mục tiêu là: không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn, trong cộng đồng dân cư, trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tập trung vào 02 văn bản do Bộ Y tế ban hành (Văn bản số 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và Văn bản số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19) để người dân, cơ sở tiêm, chính quyền cơ sở biết và thực hiện.

- Đẩy mạnh truyền thông về kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi để phụ huynh và nhân dân yên tâm, ủng hộ.

- Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để người dân biết lo khi có dịch, biết sợ nhiễm bệnh, biết tự bảo vệ mình, tự bảo vệ gia đình, bảo vệ xóm làng, khu dân cư mình sinh sống, từ đó tạo ý thức tự giác chấp hành các quy định. Thông tin thường xuyên, kịp thời, rộng rãi nêu gương, biểu dương người tốt, việc tốt; đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm, những trường hợp bị khởi tố, các hình thức xử lý nghiêm khắc để răn đe trong xã hội và đấu tranh phản bác lại các thông tin sai sự thật về dịch,…

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: