Thực hiện Thông báo số 509- TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

25/11/2021

Thực hiện Thông báo số 509- TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Covid) (Thay thế Công văn 10371/CV-BCĐ ngày 22/11/2021)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: