Ban hành hướng dẫn tạm thời: "Tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương, phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh

20/11/2021

Ban hành hướng dẫn tạm thời: "Tổ chức thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương, phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn tỉnh

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: