Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid19 trong hoạt động kinh doanh thương mại, sản xuất trong cụm công nghiệp.

23/11/2021

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid19 trong hoạt động kinh doanh thương mại, sản xuất trong cụm công nghiệp.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: