Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVI-19.

19/07/2021

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVI-19Theo đó:

- Mục tiêu nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

- Về nội dung hỗ trợ, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách sau:

          + Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

          + Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

          + Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động;

          + Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

          + Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc;

          + hính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động;

          + Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em;

          + Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0);

          + Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV;

          + Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh;

          + Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

          +  Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVI-19 được đăng tải dưới đây.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: