Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/05/2021

Căn cứ biên bản ủy quyền, được ký ngày 29/4/2021 giữa Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó Ban Quản lý các KCN được ủy quyền về quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

3. Tiếp nhận báo cáo tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

4. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5. Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

6. Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

7. Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Theo nội dung của biên bản thì thời hạn ủy quyền là từ ngày 02/5/2021 đến khi có văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

 

Các tin đã đưa ngày: