Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

19/04/2021

Ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Theo đó Hướng dẫn gồm 2 phần:
          - Phần thứ nhất. Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm
việc và ký túc xá cho người lao động áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
          - Phần thứ hai. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng trên phạm vi toàn quốc

Nội dung chi tiết của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG được đăng tải dưới đây.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: