Thông báo về Thỏa thuận và Quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa Việt Nam và Hàn Quốc

08/01/2021

        Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc nhập cảnh ngắn ngày vào Việt Nam, ngày 29/12/2020 Bộ Ngoại giao ban hành Văn bản số 4611/BNG-LS về việc triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc, nội dung văn bản đã hướng dẫn chi tiết và cụ thể về Thỏa thuận và Quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

          Để các Doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh biết, nghiên cứu và triển khai áp dụng đảm bảo đúng các nội dung của Thỏa thuận và Quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo và đăng tải nội dung Văn bản số 4611/BNG-LS ngày 29/12/2020 của Bộ Ngoại giao về Thỏa thuận và Quy trình nhập cảnh ngắn ngày giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

(Chi tiết Văn bản 4611/BNG-LS ngày 29/12/2020 của Bộ Ngoại giao)

Kiên Quyết – phòng Quản lý lao động.

 

Các tin đã đưa ngày: