Xử lý về hành vi vi phạm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

18/11/2020

Ngày 28/9/2020 Chính phủ đa ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  Nghị định  có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Tại Điều 34 quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức có một trong các hành vi sau đây:

  - Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức;

 -  Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức;

- Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;

-  Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành.

Các cơ quan, tổ chức ở đây bao gồm: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, hợp tác xã, hiệp hôi..../.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: