Công trình trong các KCN được miễn Giấy phép xây dựng

15/09/2020

Để tránh tình trạng, mốt số doanh nghiệp thi công gồm : xây mới; cải tạo; sửa chữa… các công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN vi phạm về không có giấy phép xây dựng. Các doanh nghiệp cần phải biết những loại công trình sau không phải có Giấy phép xây dựng:

1/ Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính. Tuy nhiên công trình xây dựng tạm phải được dỡ bỏ khi đưa công trình chính của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp công trình xây dựng tạm phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

2/ Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng ( quy định này hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020)

3/ Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc./.

 

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

Các tin đã đưa ngày: