Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

08/07/2020

Ngày 25/11/2019 Quốc Hội đã thông qua sửa đổi 1 số điều của Luật công chức và Luật viên chức. Tại điểm 5 điều 1 sửa  đổi, bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008, đã quy định thêm 02 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển là:

-  Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục , sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

-  Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008 , chỉ quy định việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với  trường hợp sau: Người có đủ điều kiện theo quy định Điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020 sẽ có 03 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: