Công văn số 351/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, triệt để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (15/01/2022)

Công văn số 351/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách, triệt để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Công văn số 309/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (13/01/2022)

Công văn số 309/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (11/01/2022)

Ngày 15/12/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 18/2021/TT-BLĐTB&XH về quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (10/01/2022)

Để tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, mới đây, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025 (03/01/2022)

Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. (01/01/2022)

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 (30/12/2021)

Tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021

Về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (24/12/2021)

Về tăng cường các biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19. (21/12/2021)

Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp cuối năm, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần (21/12/2021)

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp cuối năm, Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Các tin đã đưa ngày: