Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/05/2021)

Căn cứ biên bản ủy quyền, được ký ngày 29/4/2021 giữa Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. (19/04/2021)

Ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao theo Quyết định10/2021/QĐ-TTg (09/04/2021)

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế (09/04/2021)

Ngày 11/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/04/2021.

Hướng dẫn về đăng ký Doanh nghiệp (02/04/2021)

Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để phù hợp với khung pháp lý mới.

Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (26/02/2021)

Ngày 26/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (18/01/2021)

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Triển khai thi hành Luật đầu tư (11/01/2021)

Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam để áp dụng ngay sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip (11/01/2021)

Ngày 29/12/2020 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Những điểm mới về ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 01/01/2021 (08/01/2021)

(BQLKCN)- Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014.
Các tin đã đưa ngày: