Các hình thức trả lương cho người lao động (10/05/2022)

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ thì hnh thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả (29/04/2022)

V/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

Tiếp tục thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu/cụm công nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả (27/04/2022)

Tiếp tục thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu/cụm công nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả

Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTB&XH ngày 05/04/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (15/04/2022)

Ngày 05/04/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 05/2022/TT-BLĐTB&XH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid_19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội (04/04/2022)

Ngày 23/3/2022 tại phiên họp thứ 09, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hành Nghị quyết định Nghị quyết số: 17/2022/UBTVQH15 của Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid_19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội.

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. (30/03/2022)

Ngày 28/3/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có 4 Chương

Một số Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong năm 2022 (23/03/2022)

Một số Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong năm 2022

Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 (18/03/2022)

Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19

Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTB&XH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (16/03/2022)

Ngày 31/12/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 36/2021/TT-BLĐTB&XH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (09/03/2022)

Ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Các tin đã đưa ngày: