Chấn chỉnh công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong điều kiện bệnh dịch Covid-19

10/06/2021

Trước tình hình, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; số ca dương tính vẫn tăng nhiều hàng ngày. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch tại các KCN.

Ngày 31/5/2021, Ban Quản lý các KCN đã ban hành Văn bản số 871/BQLKCN-QLLLĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tuyển dụng lao động. Về cơ bản, hầu hết các doanh nghiệp trong KCN đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, còn có một số doanh nghiệp ( tại các KCN: Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên 2) chưa thực hiện nghiêm các quy định, biểu hiện như: không xây dựng kế hoạch, phương án tuyển dụng báo cáo Ban Quản lý các KCN hoặc đã xây dựng nhưng chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch; khi tuyển dụng còn để xảy ra tình trạng tập trung đông người trước cổng và trong nhà máy, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý các KCN yêu cầu các doanh nghiệp  tập trung thực hiện tốt một số vấn đề chủ yếu sau:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Quản lý các KCN tại Văn bản số 871/BQLKCN-QLLLĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác tuyển dụng lao động, như: phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo Ban Quản lý các KCN; trong kế hoạch phải nêu rõ các giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; làm rõ cách thức, phương pháp tuyển dụng; thời gian tuyển dụng  (kể từ khi đón tiếp, bố trí các ứng viên ngoài cổng, xung quanh doanh nghiệp như thế nào, vào doanh nghiệp để phỏng vấn, đến khi ra về ra sao..), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiên quyết tránh tụ tập đông người, giãn cách theo đúng quy định.

2. Bố trí phỏng vấn thành nhiều ngày, nhiều khung giờ khác nhau tránh tập trung đông người theo quy quy định. Khuyến khích mỗi lần tuyển dụng không quá 20 người. Hạn chế việc thông báo tuyển dụng lao động rộng rãi trên các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook… để giảm hiệu ứng đám đông, hạn chế tình trạng cùng tham gia ứng tuyển một thời điểm gây tình trạng tập trung đông người.

3. Nghiêm túc thực hiện tốt 5K; các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và các quy định về công tác tuyển dụng lao động trong điều kiện dịch bệnh. Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh, trước mắt chưa tuyển dụng lao động ngoại tỉnh (kể cả tỉnh chưa có dịch).

4. Về việc xét nghiệm Covid-19: Người lao động trước khi được tuyển dụng và làm việc tại doanh nghiệp phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 03 ngày trước khi đi làm. Việc xét nghiệm do doanh nghiệp đăng ký với cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm cho người lao động.

5. Nếu các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc, không đầy đủ để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

 

Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: