Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2021

26/07/2021

 (BQLKCN) - Tháng 7/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 13 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 305,0 tỷ đồng và 186,4 triệu USD

Tháng 7/2021, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 13 dự án, trong đó: 10 FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 128,9 triệu USD; 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 305,0 tỷ đồng. Thực hiện cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 57,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 7/2021 là 305,0 tỷ đồng và 186,4 triệu USD.

7 tháng đầu năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 22 dự án FDI mới và 14 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 304,3 triệu USD, (trong đó: vốn cấp mới là 221,5 triệu USD; vốn tăng thêm là 82,8 triệu USD), gấp 2,2 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 101% kế hoạch năm; thu hút 07 dự án  DDI mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.606,7 tỷ đồng, (trong đó: vốn cấp mới là 4.439,8 tỷ đồng; vốn tăng thêm là 166,9 tỷ đồng), gấp 14,6 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 658% so với kế hoạch năm.

Đến ngày 15/7/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 402 dự án, gồm 73 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 19.030,9 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.761,8 triệu USD. Trong đó, có 326 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 81,1% tổng số dự án; 25 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 6,2% tổng số dự án; 46 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 11,5% tổng số dự án; 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1,2% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 7/2021  của các dự án đạt 30,7 triệu USD và 25 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2021, Ban đã báo cáo UBND tỉnh về việc xin lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở công nhân KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo UBND tỉnh về việc thành lập KCN và QHCT tỷ  lệ 1/500 KCN Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp: Huớng dẫn nhà đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư Amane) thực hiện việc lập QHCT tỉ lệ 1/500 KCN Thái Hòa- Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II - giai đoạn I); hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính qua mạng trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; trả lời phản ánh của Công ty TNHH Compal Việt Nam về việc đảm bảo an ninh trật tự KCN Bá Thiện; trả lời các thắc mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh.

Dự kiến trong tháng 8/2021, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 4-5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15-20 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 50-70 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, triển khai các thủ tục liên quan đến thành lập KCN: Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa và Nam Bình Xuyên; các thủ tục tiếp theo đối với KCN Sông Lô I và Tam Dương I- khu vực 2 sau khi có Quyết định thành lập; KCN Sông Lô II sau khi được cấp GCNĐKĐT; triển khai phương án hạ tầng khu 21,7 ha KCN Bá Thiện của Công ty TNHH Compal (Việt Nam)./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: