Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2018

21/11/2018

(BQLKCN) - Tháng 11/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19,41 triệu USD và 129,5 tỷ đồng.

Tháng 11/2018, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án, trong đó: 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 18,65 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 20,77 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án, trong đó: 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 0,76 triệu USD và 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 108,73 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 11/2018 đạt 19,41 triệu USD và 129,5 tỷ đồng.

11 tháng năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 44 dự án FDI mới và 27 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 282,02 triệu USD (cấp mới: 191,26 triệu USD, tăng vốn: 90,76 triệu USD), bằng 91% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, đạt 104% kế hoạch năm 2018; 08 dự án DDI mới và 04 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 425,12 tỷ đồng (cấp mới: 264,61 tỷ đồng, tăng vốn: 160,51 tỷ đồng), bằng 79% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, đạt 28% kế hoạch năm 2018.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 283 dự án, gồm 51 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.221,23 tỷ đồng và 232 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.098,67 triệu USD. Trong đó, có 223 dự án đang hoạt động SXKD (riêng trong tháng 11/2018 có 04 dự án đi vào hoạt động), chiếm 78,8% tổng số dự án; 21 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 34 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,8% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 11/2018 của các dự án đạt 32,24 triệu USD và 12,66 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,75 tỷ đồng (Dự án Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp An Cư – KCN Bình Xuyên) và 0,3 triệu USD (Dự án Công ty TNHH Dea Hung – KCN Khai Quang)  do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án.

Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến Dự án KCN Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường; điều chỉnh, bổ sung dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên; hoàn trả cho nhà đầu tư 50% tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; trình sở Tài chính thẩm định phê duyệt quyết toán công trình Bãi đỗ xe tạm KCN Bá Thiện và cấp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường gom khu nhà ở công nhân và khu nhà ở chuyên gia KCN Bá Thiện.

Dự kiến trong tháng 12/2018, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho khoảng 02- 03 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 20-30 triệu USD và 02 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến KCN Chấn Hưng; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: