Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2017

28/11/2017

(BQLKCN) - Tháng 11/2017, Ban quản lý các KCN đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 65 tỷ đồng và 26,52 triệu USD.

Tháng 11/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 5 dự án, gồm 01 dự án DDI với vốn đầu tư 65 tỷ đồng và 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,9 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án FDI với số vốn đầu tư tăng thêm 24,62 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thu hút được trong tháng 11/2017 là 65 tỷ đồng và 26,52 triệu USD.

11 tháng năm 2017, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 32 dự án FDI mới và 34 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 309,27 triệu USD (cấp mới: 76,3 triệu USD, tăng vốn: 232,98 triệu USD), tăng 27% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016, đạt 124% kế hoạch năm; thu hút 05 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 538,11 tỷ đồng (cấp mới: 242,11 tỷ đồng, tăng vốn: 296 tỷ đồng), bằng 62% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016, đạt 32% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 229 dự án, gồm 45 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.135,51 tỷ đồng và 184 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.713,26 triệu USD. Trong đó, có 191 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 83,4% tổng số dự án, chỉ tính riêng trong tháng 11 có thêm 06 dự án FDI đi vào hoạt động SXKD (Dự án sản xuất, gia công linh kiện điện tử SDT; Dự án gia công bản mạch Công ty TNHH Tech Win; Dự án Nhà máy Optrotec Vina; Dự án Công ty TNHH Taesan Megateck; Dự án Nhà máy EL tech Vĩnh Phúc và Dự án nhà máy GSP Hana); 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 21 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 2,2% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã làm việc, tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư Korea Inductrial Complex (KIC) nghiên cứu đầu tư KCN Sông Lô 2.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động, như: đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện bàn giao chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vào KCN Phúc Yên (KCN không còn chủ đầu tư) về Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật Đầu tư năm 2014 và Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP; Thực hiện điều chỉnh Giấy CNĐKĐT chấp thuận giãn tiến độ đi vào hoạt động của Dự án Công ty TNHH DM Vina và Dự án Tech Win Vina; Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh giải quyết việc thôi không hưởng ưu đãi thuế TNDN (miễn 50% của mức thuế suất 15%) đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp xe máy cho năm tính thuế 2017, 2018 của Công ty Piaggio.

Dự kiến trong tháng 12/2017, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 1-2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 85 tỷ đồng; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; Tổ chức đấu giá quyền thuê đất để lựa chọn chủ đầu tư KCN Bá Thiện; Tiếp tục làm việc với Nhà đầu tư Korea Inductrial Complex (KIC) về việc đầu tư KCN Sông Lô 2./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: