Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh

06/11/2017

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Đối tượng được hỗ trợ là các nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: Các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy; công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất ô tô, xe máy; công nghiệp điện tử, viễn thông; Dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Dự án thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh du lịch với các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh theo quy hoạch được duyệt (Khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên, Hồ Vân Trục huyện Lập Thạch, Hồ Bò Lạc huyện Sông Lô); Đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trở lên; Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

          Cụ thể mức hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo về tuyển dụng lao động trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc nhưng không quá 20 triệu đồng/năm/phương tiện thông tin đại chúng; miễn phí đăng tin tuyển dụng lao động trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo sản phẩm theo Luật Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, mức hỗ trợ không quá 2 triệu đồng/lần/dự án/phương tiện thông tin đại chúng và tối đa không quá 5 lần/năm. Các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng tại Quyết định này được miễn phí thông báo thành lập doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; miễn phí quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thời gian hỗ trợ cho tất cả các hình thức trên là 3 năm.

          Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2017.

          Thu Nga – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

Các tin đã đưa ngày: