Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 10/2017

25/10/2017

 (BQLKCN) - Tháng 10/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 22,17 triệu USD.

Tháng 10/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 04 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 22,17 triệu USD, trong đó: vốn đăng ký cấp mới 16,55 triệu USD và vốn đăng ký tăng thêm 5,62 triệu USD.

10 tháng đầu năm, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 28 dự án FDI mới và 30 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 282,75 triệu USD (cấp mới: 74,4 triệu USD, tăng vốn: 208,35 triệu USD), tăng 36,1% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016, đạt 113,1% kế hoạch năm; 04 dự án DDI và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký 473,11 tỷ đồng (cấp mới: 177,11 tỷ đồng, tăng vốn: 296 tỷ đồng), bằng 54,2% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016, đạt 30% kế hoạch năm. Vốn thực hiện tháng 10/2017 của các dự án FDI đạt 25,98 triệu USD, của các dự án DDI đạt 26 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 224 dự án, gồm 44 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.070,51 tỷ đồng và 180 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.699,73 triệu USD. Trong đó có 185 dự án đang hoạt động SXKD (chiếm 82,6% tổng số dự án); 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 21 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 2,2% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã tiếp và làm việc với Nhà đầu tư Korea Inductrial Complex (KIC) nghiên cứu đầu tư KCN Sông Lô 2 và Nhà đầu tư Interflex (Hàn Quốc) nghiên cứu đầu tư dự án vào tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về việc mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty TNHH Sup Vina; Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam; Ban hành Quyết định chấp thuận giãn tiến độ góp vốn cho dự án Công ty TNHH LS Communication; xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng dư thừa đối với Nhà đầu tư thứ cấp đề xuất thực hiện dự án đầu tư; Thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Yoong Poong Vina; Hỗ trợ Nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Thăng Long ký biên bản thỏa thuận đăng ký thuê lại đất tại KCN.

Dự kiến trong tháng 11/2017, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 1-2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 50-100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo trong quá trình triển khai xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; Tổ chức đấu giá quyền thuê đất để lựa chọn chủ đầu tư KCN Bá Thiện.Tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư KCN Thăng Long Vĩnh Phúc về việc phát triển KCN Thăng Long 4 tại Vĩnh Phúc; Nhà đầu tư KIC về việc đầu tư KCN Sông Lô 2 và các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, chấp thuận giao chủ đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: