Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2017

25/04/2017

 (BQLKCN) - Tháng 4/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19,98 triệu USD.

Tháng 4/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 03 dự án FDI với vốn đầu tư 12,98 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án FDI với số vốn đăng ký 7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thu hút được trong tháng 4 đạt 19,98 triệu USD.

04 tháng đầu năm, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 11 dự án FDI mới và 10 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 102,76  triệu USD (cấp mới: 39,34 triệu USD, tăng vốn: 63,42 triệu USD), tăng 20,8% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016; 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 20 tỷ đồng, bằng 4% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 206 dự án, gồm 42 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.613,97 tỷ đồng và 164 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.541,9 triệu USD. Trong đó có 176 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 85,4% tổng số dự án, chỉ tính riêng trong tháng 4 có thêm 03 dự án FDI đi vào hoạt động SXKD (Dự án Công ty TNHH Vina Y-IE; Dự án CGS Electronics Vina và Dự án nhà máy TK Việt Nam); 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 12 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 2,4% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã trình UBND tỉnh phương án đầu tư xây dựng KCN Bá Thiện giai đoạn 2 và KCN Lập Thạch; thực hiện thẩm định Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; giám sát các công ty phát triển hạ tầng KCN thực hiện duy tu, sửa chữa hạ tầng và trồng cây xanh tại các KCN Bình Xuyên, Khai Quang và Bá Thiện 2.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Thực phẩm dầu chè Sans Vita cho Công ty Partron Vina; Công ty Nanotech Vina cho công ty Jahwa Vina; Công ty Bang Joo Electronics Việt Nam cho Công ty Bang Joo Hi- Tech Vina; giải quyết vướng mắc về khí thải Euro 4 cho Công ty TNHH xe buýt Deawoo.

Dự kiến trong tháng 5/2017, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 1-2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản triển khai xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; tham mưu UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện đợt 2 bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước và tiền thuê lại hạ tầng của các Doanh nghiệp ứng trước; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; tiến hành trồng khoảng 4.000m2 thảm cỏ, cây viền tại các hành lang nhà máy đã xây dựng xong tại KCN Bá Thiện./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: