Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2021 (27/09/2021)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng nhất định do tác động của bệnh dịch Covid-19. Doanh nghiệp DDI các chỉ tiêu kinh tế giảm 12%-23% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi các doanh nghiệp FDI vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, chỉ tiêu kinh tế tăng 3%-7% so với cùng kỳ năm 2020.

Ban Quản lý tích cực phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các DN trong KCN trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (24/09/2021)

Từ ngày 28/7/2021 đến nay, Ban Quản lý đã phối hợp Ban Quản lý các KCN đã phối với với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 44 Doanh nghiệp trong KCN.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2021 (26/07/2021)

(BQLKCN) - Tháng 7/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 13 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 305,0 tỷ đồng và 186,4 triệu USD

Trao tặng tấm giọt bắn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 (17/05/2021)

Nhằm giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với người dân ở các khu cách ly và những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, đảm bảo cuộc sống, sáng ngày 14/05/2021 Công ty TNHH SX&TM Duy Minh

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 111/KH-UBND phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (11/05/2021)

UBND tỉnh ban hành kế hoạch 111/KH-UBND phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2021 (29/04/2021)

(BQLKCN) - Tháng 4/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.527 tỷ đồng và 17,11 triệu USD

Nhiều giải pháp để đến năm 2025 có thêm từ 3 đến 5 KCN thành lập mới (02/04/2021)

Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án công nghiệp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúcquý I/2021 (30/03/2021)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2021: Các doanh nghiệp FDI vẫn duy trì sản suất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng nhẹ so với cùng kỳ (từ 3-4%). Các doanh nghiệp DDI do nguồn lực và thị trường hạn chế nên các chỉ tiêu xuất khẩu, doanh thu và nộp ngân sách đều giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (25/12/2020)

(BQLCKCN) –Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tếcủa các doanh nghiệp FDI tiếp tục ổn định tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; các doanh nghiệp DDI giảm từ 20->30% so với cùng kỳ. Các dự án trong KCN thu hút và giải quyết việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động.

Giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển (09/12/2020)

Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển.
Các tin đã đưa ngày: