Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

26/04/2021

Ngày 23/04/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 021 tại Hội trường giao ban trực tuyến tầng 2, tòa nhà 9 tầng Công an tỉnh, số 1A, đường Tôn Đức Thắng, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự Hội nghị là Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Xây dựng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, chỉ huy Công an các huyện, thành phố, chỉ huy số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh; chỉ huy và các đội nghiệp vụ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Bộ Công an quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; những nội dung liên quan đến công tác phòng cháy theo quy định tại nghị định số 136/2020/NĐ-CP như: Công tác kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy, cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ; công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; công tác kiểm định phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng đã triển khai 1 số nội dung liên quan đến công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP như: 1 số quy định về phương án chữa cháy, thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy; các hoạt động chữa cháy, công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân… Từ đó sẽ vận dụng, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình, góp phần phòng ngừa, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: