Tăng phòng, chống dịch Covid -19

22/01/2021

Ngày 22/01/2021 Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số         160/BLQKCN-QLLĐ về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid -19, theo đó Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để tăng cường phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid -19.

2. Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe, giám sát y tế đối với các trường hợp người nước ngoài sau cách ly tập trung.

3. Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người lao động đề cao cảnh giác, thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế tập trung đông người.

 4. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch Covid-19

 ( Gửi kèm chi tiết văn bản số: 106 /BQLKCN-QLLĐ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/1/2021 của Thủ tướng chính phủ)

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: