Thực hiện đánh giá tác động môi trường và Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án về điện tử

15/09/2020

Hiện nay, do nhu cầu phát triển công nghiệp trong lĩnh vực điện tử ngày càng cao, có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử, với quy mô to, nhỏ khác nhau. Nhiều doanh nghiệp thắc mắc chưa hiểu, với quy mô đầu tư như thế nào, thì phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường hay Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án về điện tử. Quy định tại điều 12 và điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ dưới đây, sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về vấn đề này:

1/ Theo quy định tại khoản 1 điều 12 thì : Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể đối với các dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử có quy mô:

- Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử.

- Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện.

Trong đó tất cả các dự án có công đoạn xi mạ phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

2/ Theo quy định tại khoản 1 điều 18 thì Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định quy định tại Phụ lục IV Nghị định này không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: