TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

03/07/2020

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong tình hình hiện nay, trong các ngày 20/6/2020 và ngày 27/6/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm tư vấn và truyền thông Môi trường đã tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật mới, trao đổi thảo luận giải đáp các vướng mắc về môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN; Lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp đầu tư trong KCN được tổ chức vào các ngày 20/6/2020 tại KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, tập huấn cho các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và ngày 27/6/2020 tổ chức tại KCN Khai Quang, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tập huấn cho các doanh nghiệp đầu tư trong KCN Khai Quang.

Đến dự lớp tập huấn, có Lãnh đạo Ban quản lý các KCN và các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Công ty và cán bộ phụ trách môi trường khoảng 210 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Giảng viên buổi tập huấn là những chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường, đã có nhiều năm làm công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Nội dung tập huấn tập trung vào tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của pháp luật về môi trường như: Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Thông qua buổi tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đại biểu các doanh nghiệp đã đặt các câu hỏi, nêu các vướng mắc thực tế tại doanh nghiệp và các chuyên gia đã trực tiếp trả lời, giải đáp ngay các thắc mắc của các doanh nghiệp; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.

Qua buổi tấp huấn, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đã kịp thời tổ chức buổi hội thảo, tập huấn hướng dẫn và cung cấp các tài liệu pháp luật mới, để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các quy định mới của pháp luật và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn và thực hiện tốt hơn quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

 

Các tin đã đưa ngày: