Doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

25/02/2019

Bắt đầu từ ngày11/01, (07 tháng giêng), hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tình hình chung, cho đến nay, cácdoanh nghiệp đã bắt bắt đầu đi vào sản xuất ổn định.

Trước Tết Nguyên đán, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tích cực phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp giám sát, và có nhiều văn bản gửi đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương theo quy định mới tại nghị định 157/2018/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/1/2019 cho tất cả người lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện tốt chế độ trả lương, thưởng theo quy định, có chế độ hỗ trợ, khuyến khích, chăm lo đời sống cho gia đình người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất với nhiều hình thức như thưởng tiền, quà tết, hỗ trợ gia đình lao động khó khăn, chức mừng năm mới ngày làm việc đầu năm... , đã tạo tâm lý phấn khởi, gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp. Sơ bộ số lượng người lao động trong các khu công nghiệp trở lại làm việc sau kỳ  nghỉ tết đạt khoảng 97%, nhiều công ty số lượng công nhân trở lại làm việc 100%.

Lưu Xuân Huyên – TP Quản lý lao động

 

Các tin đã đưa ngày: