UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định giao đất đợt 4 cho công ty TNHH Vitto – VP

27/08/2018

               Ngày 24/8/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc giao đất cho đợt 4 cho Công ty TNHH Vitto-VP để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương II – Khu A.

               Trong quyết định có nêu rõ thu hồi 32.046,7m2 đất tại xã Kim Long, huyện Tam Dương đã được Ban giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất thực hiện xong bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để hực hiện xây dựng hạ tầng KCN Tam Dương II – Khu A. Thời hạn thuê đât đến 08/01/2063, Nhà nước cho Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và giá theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

               Tổ chức thực hiện gồm có Công ty TNHH Vitto-VP , UBND huyện Tam Dương, UBND huyện Tam Đảo, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất, sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nhiệm vụ, trách nhiệm được giao thi hành quyết định.

                Quyết định tại file đính kèm

Thu Nga – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: