Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường trong KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

08/08/2018

(BQLCKCN)- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 03/04/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Phúc về kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các KCN và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, kiểm tra 36 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN Khai Quang về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường hầu hết các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành như:

Hồ sơ môi trường bao gồm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản… đa số đều được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ;

Việc thực hiện các quy định về xử lý khí thải, chất thải rắn được hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt. Các doanh nghiệp đã có biện pháp phân loại và lưu giữ tạm thời trước khi thu gom, xử lý;

Đã tổ chức thu gom chất thải tập trung và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu chứa, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý… và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, qua hoạt động kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm giải quyết như: Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật; chưa cung cấp được phiếu kết quả của nhà thầu phụ đối với một số chỉ tiêu ghi trong kết quả phân tích nước thải, khí thải; Chưa cung cấp hồ sơ năng lực của một số đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn; Chứng từ chất thải nguy hại kê khai không đúng theo quy định; một số doanh nghiệp phát sinh khí thải hay mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Phúc, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh và Ban quản lý các KCN trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường còn thiếu, giúp các cơ sở khắc phục thiếu sót, chấn chỉnh những nội dung thực hiện không đúng quy định bảo vệ môi trường.

Qua đợt kiểm tra Đoàn sẽ tiến hành lấy mẫu phân tích đối với các chất thải phát sinh của doanh nghiệp để đánh giá chất lượng sau khi xử lý. Căn cứ kết quả phân tích mẫu, Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Phúc sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật./.

Huyền Diệu - phòng Tài nguyên và Môi trường.

Các tin đã đưa ngày: