KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN VĨNH PHÚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

03/07/2015

 6 tháng đầu năm, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được các dự án đầu tư có quy mô và tiềm năng tài chính với 11 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký 236,2 triệu USD, tăng 28,8% về vốn đầu tư so cùng kỳ 2014, đạt 94,5% kế hoạch năm và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 162,58 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh trạnh PCI năm 2014 của tỉnh có bước tiến vượt bậc, tăng 20 bậc so với năm 2013, đứng vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được các dự án đầu tư có quy mô và tiềm năng tài chính, đặc biệt KCN Bá Thiện có mức giá cho thuê hạ tầng hợp lý, tiếp tục thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. 6 tháng đầu năm các KCN đã thu hút được 12 dự án, gồm 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký  236,2 triệu USD (gồm 128,8 triệu USD vốn đăng ký mới và 107,4 triệu USD của 10 lượt dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư), tăng 28,8% về vốn đầu tư so cùng kỳ 2014, đạt 94,5% kế hoạch năm; và cấp mới  01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 162,58 tỷ đồng, chỉ bằng 33,33 %  về số dự án và 28,56%  về số vốn đầu tư so với cùng kỳ 2014, đạt 33,33 % kế hoạch năm.

Công tác quản lý các dự án sau cấp Chứng nhận đầu tư được tăng cường, dự án triển khai theo đúng tiến độ đăng ký, đối với các dự án không có khả năng tiếp tục triển khai, Ban đã thực hiện thu hồi GCNĐT khi đủ điều kiện. 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của 01 dự án DDI (công ty CP sản xuất và thương mại Đại Việt) với vốn đầu tư 70 tỷ đồng và xóa tên 03 dự án FDI (Công ty TNHH CNKTC Foxconn VN, Công ty Tân Hàng và Công ty TNHH Fuyong) với tổng vốn đầu tư 224 triệu USD.

Đến hết tháng 6/2015, số dự án còn hiệu lực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban là 177 dự án, gồm 35 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 11.142,93 tỷ đồng và 142 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 2.792,79  triệu USD, trong đó có 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 224,8 triệu USD đầu tư ngoài KCN, UBND tỉnh giao Ban tiếp tục quản lý, theo dõi.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quản lý, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi và đạt những kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng các KCN Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên II ngày càng được hoàn thiện, các dự án đầu tư thứ cấp đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đã hoạt động ổn định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tạo diện mạo mới cho các KCN. Bên cạnh đó thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn xuống còn 1/3 hoặc một nửa thời gian theo quy định; giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời; công tác giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp. Các yếu tố này đã góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, tăng sức hấp dẫn của các KCN để thu hút các Nhà đầu tư mới.  

 Hoàng Lương- Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: