CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU LIÊN KẾT, HỢP TÁC KINH DOANH VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

12/09/2014

CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU LIÊN KẾT,

HỢP TÁC KINH DOANH VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Để kết nối thông tin giữa nhà đầu tư nước ngoài với các địa phương nói chung và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn các địa phương nói riêng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp khu vực phía Bắc có nhu cầu liên kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài phục vụ công tác quản lý nhà nước và xúc tiến đầu tư.

Để đảm bảo nguồn thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu liên kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài cung cấp thông tin theo Bảng tiêu chí thông tin doanh nghiệp được đính kèm theo đây và gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc; Địa chỉ: 38 Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc trước ngày 20/9/2014 (qua đầu mối: Phòng Quản lý đầu tư, Mrs.Dương, Điện thoại: 02113843402; Email: truongthuyduong.bql@gmail.com).

Thông tin doanh nghiệp cung cấp là một trong những tài liệu xúc tiến đầu tư quan trọng, sẽ được lưu trữ, cập nhật và gửi cho các đầu mối xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại nước ngoài, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc cung cấp thông tin nêu trên.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp!

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: