Triển khai các nhiệm vụ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

23/11/2021

Tiếp tục bám sát quan điểm, chỉ đạo mới, thông điệp quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung tuyên truyền giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để triển khai công tác truyền thông, công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng các nội dung tuyên truyền sau:

+ Tuyên truyền mạnh mẽ với tần suất cao, nội dung phong phú những nguy cơ, tác hại của dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp, các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 để toàn thể Nhân dân được biết, bình tĩnh, tự tin, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và tuân thủ thực hiện theo quy định.

+ Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch cần nhấn mạnh 3 trụ cột y tế: cách ly chặt, nhanh, hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả và nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, bảo đảm đưa người dân tiếp cận với dịch vụ y tế gần nhất, sớm nhất có thể. Xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án phòng, chống dịch theo hướng ở quy mô càng nhỏ càng tốt.

+ Các biện pháp hành chính, an sinh xã hội và đi lại của người dân áp dụng tương ứng với cấp độ dịch của từng vùng. Việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh phải dựa trên nguyên tắc: 5K + vắc-xin + thuốc + biện pháp điều trị + công nghệ + ý thức của người dân và các biện pháp khác với điều kiện đã tăng độ bao phủ của vắc-xin và có thuốc điều trị. Sớm có kế hoạch mở cửa lại trường học gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

+ Làm rõ nhu cầu vắc-xin, thuốc, sinh phẩm, kit, test xét nghiệm và trang thiết bị y tế trong thời gian tới, dự kiến nguồn lực thực hiện và cơ chế hỗ trợ sản xuất trong nước vắc-xin, sinh phẩm, trang thiết bị, thuốc điều trị COVID-19. Tăng cường hợp tác công tư, phát huy vai trò của y tế tư nhân, sự phối kết hợp giữa y tế tư nhân và y tế nhà nước trong phòng, chống dịch.

+ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội bảo đảm sự đồng bộ, gắn kết giữa với chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và phù hợp với các Kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện 03 đột phá chiến lược và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao tính tự chủ, tinh thần tự lực tự cường của người dân, doanh nghiệp.

+ Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước để huy động mọi nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Xác định nguồn lực, quy mô phù hợp, đánh giá tác động để lựa chọn phương án khả thi, hiệu quả; các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể để lựa chọn dự án đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa cả về phía cung và phía cầu, tạo động lực phát triển trong ngắn, trung và dài hạn.

+ 3 trụ cột trong thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội: phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro. Điều hành linh hoạt, hiệu quả, tạo ra các động lực tăng trưởng mới nhưng vẫn phải nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

- Truyền thông về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền về triển khai, kết nối, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với ứng dụng PC-COVID. Tuyên truyền các nội dung mới thống nhất giữa các bộ về triển khai phần mềm tiêm chủng.

- Truyền thông việc thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID do Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 để thuận tiện nhất cho người dân.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: