Thông báo về việc tuyên truyền, phổ biến cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh

08/01/2021

Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố, triển khai ứng dụng BHXH số (VssID); đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của BHXH Việt Nam, được cung cấp trên kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android). Người sử dụng ứng dụng VssID có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT... của cá nhân trên điện thoại thông minh.

Để đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia BHXH, BHYT, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh biết, phổ biến tới người lao động để người lao động thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.

 

Kiên Quyết – phòng Quản lý lao động.

 

Các tin đã đưa ngày: