Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19

31/12/2020

Ngày 31/12/2020 Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số         1717/BLQKCN-QLLĐ về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19, theo đó Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K -  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế ” trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế.

2. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại doanh nghiệp phải thực hiện cách ly đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý và theo dõi sức khỏe, giám sát y tế đối với các trường hợp người nước ngoài đã hoàn thành cách ly.

3. Tăng cường công tác quản lý đối với các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài đến doanh nghiệp làm việc; tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động, nhất là lao động người nước ngoài của doanh nghiệp.

4. Tiếp tục dừng các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, nếu tổ chức thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn theo quy định.

(Sao gửi kèm chi tiết văn bản số: 1717 /BQLKCN-QLLĐ)

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: