Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 8/2017

29/08/2017

 (BQLKCN) - Tháng 8/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án FDI, 01 dự án DDI và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,16 triệu USD và 81,81 tỷ đồng.

Tháng 8/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 03 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 2,66 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 81,81 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án FDI với số vốn tăng 31,5 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thu hút trong tháng 8/2017 đạt 34,16 triệu USD và 81,81 tỷ đồng.

Ảnh: Công nhân đang làm việc tại Nhà máy trong KCN Khai Quang.

8 tháng đầu năm, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 19 dự án FDI mới và 25 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 232,45  triệu USD (cấp mới: 49,27 triệu USD, tăng vốn: 183,18 triệu USD), tăng 38,8% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016; 02 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 397,81 tỷ đồng (cấp mới: 101,81 tỷ đồng, tăng vốn: 296 tỷ đồng), bằng 45,57% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 213 dự án, gồm 42 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.995,21 tỷ đồng và 171 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.668,98 triệu USD. Trong đó, có 181 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 85% tổng số dự án; 11 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 16 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 2,3% tổng số dự án).

Trong tháng 8/2017, Ban đã thực hiện hướng dẫn Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thực hiện việc nộp tiền bảo vệ, phát triển đất nông nghiệp và dự thảo Phụ lục Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; báo cáo UBND tỉnh về dự án đầu tư của Nhà đầu tư Interflex (Hàn Quốc) tại CCN Đồng Sóc với tổng vốn đầu tư 350 triệu USD.

Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: đề xuất UBND tỉnh giải quyết nội dung liên quan đến tiền nộp tiền thuê hạ tầng (thừa) của Công ty TNHH DongYang; Phối hợp với các cơ quan liên quan và Công ty TNHH Vina - CPK giải quyết kiến nghị miễn tiền thuê đất của Doanh nghiệp đầu tư trong KCN Bá Thiện II; Quyết định chấp thuận giãn tiến độ góp vốn cho Dự án Công ty TNHH Yoong Poong Vina và Dự án Công ty TNHH Joinset Vina; Hướng dẫn một số Công ty thực hiện các quy định của Luật Đầu tư và các Luật có liên quan về điều kiện và thủ tục thành lập công ty chế xuất tại KCN; việc thực hiện mục tiêu hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa đối với trưởng hợp nộp tiền thuê đất hàng năm,...

Dự kiến trong tháng 9/2017, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 1-2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 50-100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo chuẩn bị kế hoạch khởi công xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; tiếp tục làm việc với Tập đoàn Sumitomo tìm hiểu các địa bàn tại huyện Tam Dương và Lập Thạch về việc phát triển KCN Thăng Long 4 tại Vĩnh Phúc./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: