Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2017

27/07/2017

 (BQLKCN) - Tháng 7/2017, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 32,3 triệu USD.

Tháng 7/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 01 dự án FDI với vốn đầu tư 1,0 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án FDI với số vốn đăng ký 31,3 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thu hút được trong tháng 7/2017 đạt 32,3 triệu USD. Không có dự án DDI mới đầu tư vào các KCN.

7 tháng đầu năm, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 16 dự án FDI mới và 22 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 198,28  triệu USD (cấp mới: 46,6 triệu USD, tăng vốn: 151,68 triệu USD), tăng 24,5% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016; 01 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 316 tỷ đồng (cấp mới 20 tỷ đồng, tăng vốn 296 tỷ đồng), bằng 39,1% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 210 dự án, gồm 41 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.975,98 tỷ đồng và 169 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.637,46 triệu USD. Trong đó, có 179 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 85,2% tổng số dự án; 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 14 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 2,4% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần khu KCN Hàn Quốc – Korea Industrial Complex về phát triển hạ tầng KCN Sông Lô 2; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017; Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: vướng mắc về ĐTM cho 7 doanh nghiệp FDI; bổ sung mục tiêu hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa cho Công ty TNHH BH Flex Vina đối trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm; giải quyết tiền thuê hạ tầng nộp thừa của Công ty TNHH DongYang; việc cung cấp dịch vụ xử lý nước thải tại một số doanh nghiệp KCN Khai Quang và địa điểm mở rộng thực hiện dự án của Công ty Quốc tế Hanam tại KCN Lập Thạch.

Dự kiến trong tháng 8/2017, Ban dự kiến cấp GCNĐKĐT cho 1-2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD và 1-2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 100-200 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo trong quá trình triển khai xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc và chuẩn bị kế hoạch khởi công xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án điều chỉnh quy hoạch KCN Tam Dương I và KCN Tam Dương II; tiếp tục đưa các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài khảo sát thực địa tại các KCN Phúc Yên, Tam Dương I, Lập Thạch I và Lập Thạch II./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: