Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2017

03/07/2017

(BQLCKCN) -  6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 17 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 167,42 triệu USD và 316 tỷ đồng.

 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 16 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 47,11 triệu USD và 17 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 120,31 triệu USD. Tổng vốn đầu tư  FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2017  đạt 167,42 triệu USD, tăng 7,8% về vốn đầu tư so cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch năm. Thực hiện cấp mới 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 20 tỷ đồng và 01 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 296 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư  DDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 316 tỷ đồng, bằng 39,1% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ, đạt 20% kế hoạch năm 2017.

Trong số 17 dự án mới cấp GCNĐKĐT, có 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng và các sản phẩm khác.

6 tháng đầu năm 2017, có thêm 11 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết, nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 178 dự án, chiếm 84,4% tổng số dự án trong KCN.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 210 dự án, gồm 42 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.909,98 tỷ đồng và 168 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.606,46 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 80 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 690,55 tỷ đồng và 69 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 797,48 triệu USD; đã có 78 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 88,96%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 68 dự án, gồm 19 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.795,57 tỷ đồng và 49 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 474,82 triệu USD; đã có 59 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 59,39%.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 15 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 174,9 triệu USD; đã có 13 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện thu hút được 20 dự án, gồm 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 177,78 tỷ đồng và 18 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 797,99 triệu USD; đã có 13 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 32,7%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 17 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng và 16 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 291,18 triệu USD; đã có 12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 24,9%.

Các KCN còn lại: Tam Dương II, Phúc Yên, Chấn Hưng, Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được ít dự án, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt dưới 20%.

Trong kỳ, tiến độ giải ngân của các dự án ổn định, vốn thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2016. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 892,24 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết tháng 6/2017 đạt 6.605,08 tỷ đồng, chiếm 41,05 % vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 131,4 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2017 lên 1.481,1 triệu USD, đạt tỷ lệ 56,8% vốn đăng ký.

6 tháng cuối năm 2017, Ban tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, tăng cường tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện CCHC và tăng cường công tác hậu kiểm để hoàn thành chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Dự kiến hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư năm 2017, thu hút thêm khoảng 05 dự án FDI mới và 07 lượt tăng vốn với vốn đăng ký đạt 80-100 triệu USD; thu hút thêm khoảng 04 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.000-1.300 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 08 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt 150 triệu USD, của các dự án DDI đạt 600 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: