Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2017

30/05/2017

(BQLKCN) - Tháng 5/2017, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 04 dự án; tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 31,69 triệu USD và 296 tỷ đồng.

Tháng 5/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 04 dự án FDI với vốn đầu tư 6,26 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án, gồm 04 dự án FDI với số vốn đầu tư tăng thêm 25,43 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 296 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thu hút được trong tháng 5/2017 đạt 31,9 triệu USD và 296 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 15 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 134,46 triệu USD (Vốn cấp mới: 45,6 triệu USD, vốn tăng: 88,8 triệu USD của 14 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn), tăng 57,9% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016; 01 dự án DDI  mới với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 316 tỷ đồng (Vốn cấp mới: 20 tỷ đồng, vốn tăng: 296 tỷ đồng của 01 dự án), bằng 39,1% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016.

Đến hết tháng 5/2017, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 210 dự án, gồm 42 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.909,98 tỷ đồng và 168 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.573,64 triệu USD. Trong đó có 176 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 83,8% tổng số dự án; 13 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 16 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB và 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 2,4% tổng số dự án).

Công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng, Ban đã tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; phương án đầu tư xây dựng KCN Lập Thạch 1 và đề xuất triển khai thực hiện KCN Chấn Hưng; làm việc và trao đổi thông tin với Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc và các ngành có liên quan về dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa Công ty với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, hướng dẫn Công ty hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị thu hồi và giao đất trong thời gian tới; nghiên cứu thẩm tra dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1 sau khi nhận được ý kiến của các Bộ, ngành.

Tiếp tục phối hợp với các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: chủ trì, làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục thuế tỉnh và Sở Tài chính thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của Công ty Bang Joo Electronics Việt Nam cho Công ty Bang Joo Hi- Tech Vina (lần 3); đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục ĐTM của Dự án Solum Vina (KCN Bá Thiện II) và Dự án Chi nhánh công ty De Heus (KCN Bình Xuyên).

Dự kiến trong tháng 6/2017, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 1-2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD và 1-3 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 150-210 tỷ đồng; tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo trong quá trình triển khai xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện đợt 2 bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước và tiền thuê lại hạ tầng của các Doanh nghiệp ứng trước; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô 1; phối hợp với Ban BT GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Tam Dương theo dõi và tham gia công tác bồi thường, GPMB KCN Tam Dương II khu B./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: