Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 01/2021

25/01/2021

(BQLKCN)- Tháng 01/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 93,07 triệu USD và 159,9 tỷ đồng.

Tháng 01/2021, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 82,02 triệu USD; thực hiện cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án, trong đó: 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 11,05 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 159,9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 01/2021 là 93,07 triệu USD và 159,9 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 382 dự án, gồm 66 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 13.945,01 tỷ đồng và 316 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.557,77 triệu USD. Trong đó,có318 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 83,3% tổng số dự án; 20 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 5,2% tổng số dự án; 39 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10,2% tổng số dự án; 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1,3% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 01/2021 của các dự án đạt31,92 triệu USD và 22 tỷ đồng.

Trong tháng 01/2021, Ban đã thực hiện văn bản xin ý kiến của các Bộ, Sở, Ngành, Địa phương liên quan về hồ sơ đề xuất chủ trương Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các KCN: Lập Thạch I và Lập Thạch II, Bình Xuyên II; báo cáo UBND tỉnh và xin ý kiến các sở: Tài nguyên, Xây dựng, Giao thông và UBND huyện Vĩnh Tường về giải trình, bổ sung Đề án bổ sung quy hoạch phát triển KCN Đồng Sóc; báo cáo UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi đất rừng để triển khai các KCN.

Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp: Đề xuất UBND tỉnh có văn bản gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho phép 10 người nước ngoài là Nhà quản lý, chuyên gia của Công ty CP Prime Group và Công ty CP Prime Vĩnh Phúc được nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc; báo cáo UBND tỉnh đề xuất cơ chế giao đất cho Công ty CP Sản xuất Nhôm Việt Đức tại khu 54,02 ha trong KCN Bá Thiện, đồng thời  xin ý kiến các Sở: Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Cục Thuế tỉnh về hình thức áp dụng giao đất cho Công ty CP Sản xuất Nhôm Việt Đức tại khu 54,02ha trong KCN Bá Thiện.

Dự kiến trong tháng2/2021,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02-03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8-10 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 30-40 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; giải quyết các vấn đề có liên quan đến hồ sơ chủ trương đầu tư các KCN: Sông Lô I, Tam Dương I- khu vực 2, Nam Bình Xuyên, Lập Thạch I & II; Bình Xuyên II (giai đoạn 2)./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: