Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2020

23/11/2020

 (BQLKCN)- Tháng 11/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 142,74 triệu USD và 614,7 tỷ đồng.

Tháng 11/2020, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án, trong đó: 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 142,74 triệu USD và 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 558,1 tỷ đồng; thực hiện cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 56,6 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2020 là 142,74 triệu USD và 614,7 tỷ đồng.

11 tháng năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 20 dự án FDI mới và 35 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 403,05 triệu USD (trong đó: vốn cấp mới là 213,49 triệu USD; vốn tăng thêm là 189,56 triệu USD), bằng 54% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 122% kế hoạch năm; thu hút 08 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) mới và 03 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.332,1 tỷ đồng (trong đó: vốn cấp mới là 1.253,84 tỷ đồng; vốn tăng thêm là 78,27 tỷ đồng), bằng 50% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 160% kế hoạch năm.

Đến ngày 15/11/2020, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 377 dự án, gồm 66 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 13.766,1 tỷ đồng và 311 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.451,19 triệu USD. Trong đó,có319 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84,6% tổng số dự án; 20 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 33dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,3% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 11/2020 của các dự án đạt31,3 triệu USD và 19 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2020, Ban đã thực hiện báo cáo UBND tỉnh về hồ sơ đề nghị chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô I;  mở rộng diện tích KCN Bình Xuyên; khảo sát, đánh giá tình hình tiến độ triển khai KCN Sơn Lôi. Trong tháng, Ban cũng yêu cầu Công ty HDTC hoàn thiện hồ sơ, giải trình làm rõ các ý kiến tham gia của các Bộ về dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bá Thiện – Phân khu 1.

Dự kiến trong tháng12/2020,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 03-04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20-30 triệu USD và 01-02 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 01-02 dự án đi vào hoạt động SXKD, vốn thực hiện các dự án FDI đạt 29-31 triệu USD và các dự án DDI đạt 15-20 tỷ đồng.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: