Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2020

29/07/2020

 (BQLKCN)- Tháng 7/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,0 triệu USD và 8,5 tỷ đồng.

Tháng 7/2020, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư 14,8triệu USD; thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án, trong đó có 04 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tưtăng thêm 22,2 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 8,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong tháng 7/2020 là 37,0 triệu USD và 8,5 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2020, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được14 dự án FDI mới và25 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 138,83triệu USD, trong đó: vốn cấp mới là 40,24 triệu USD và vốn tăng thêm là 98,59triệu USD,bằng 29% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 42% kế hoạch năm; 01 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký314,66 tỷ đồng, trong đó: vốn cấp mới là 293 tỷ đồng và vốn tăng thêm là 21,66 tỷ đồng,bằng 12% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 38% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 367 dự án, gồm 62 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.877,15 tỷ đồng và 305 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.207,57 triệu USD. Trong đó,có309 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84,2% tổng số dự án; 22 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 31dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,4% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 7/2020 của các dự án đạt32,12 triệu USD và 18 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2020, Ban đã Ban đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô I; thực hiện việc xin ý kiến các Bộ, sở, ngành, địa phương về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư KCN Sông Lô II; phối hợp các huyện, thành phố rà soát quỹ đất đề xuất danh mục KCN tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đôn đốc chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, triển khai dự án KCN Bình Xuyên và KCN Sơn Lôi; Chủ trì họp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên thảo luận về các nội dung liên quan đến hồ sơ đầu tư và quy hoạch KCN Tam Dương I - KV2.

Dự kiến trong tháng8/2020,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02-03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15-20 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 60 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: