Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2020

25/06/2020

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 12dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 22lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm101,83 triệu USD và394,4 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 02 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 394,4 tỷ đồng (cấp mới: 381,27 tỷ đồng, tăng vốn: 13,16 tỷ đồng), tăng 21% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 48% kế hoạch năm 2020; thu hút 10 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 101,83 triệu USD (cấp mới: 25,44 triệu USD, tăng vốn: 76,39 triệu USD), bằng 26% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 31% kế hoạch năm 2020.

Trong số 12 dự án thu hút mới trong 6 tháng đầu năm 2020có: 06 dự án dự án sản xuất điện tử, linh kiện điện tử (chiếm 50%); 02 dự án sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy (chiếm 16,7%) và04 dự án sản xuất lĩnh vực công nghiệp khác (chiếm 33,3%).

Trong số 10 dự án vốn FDIthu hút mới trong 6 tháng đầu năm 2020có: 02 dự án từ Nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,82 triệu USD; 06 dự án từ Nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư 3,13 triệu USD; 01 dự án từ Nhà đầu tư Đài Loan với tổng vốn đầu tư đăng ký 5 triệu USD và 01 dự án từ Nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đầu tư 480 nghìn USD.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 364 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.956,92 tỷ đồng và 301 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.170,57 triệu USD.Các dự án được phân theo từng KCN như sau:

- KCN Khai Quang thu hút được 87 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 744,99 tỷ đồng và 75 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.187,38 triệu USD; đã có 83 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 98%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 121 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.772,37 tỷ đồng và 84 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 649,76triệu USD; đã có 97 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 56 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 303,54 triệu USD; đã có 56 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiệnthu hút được 32 dự án, gồm 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.650,28 tỷ đồng và 26 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 881,98 triệu USD; đã có 26 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 30%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 51 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 48 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 804,54 triệu USD; đã có 34 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 63%.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 259,02 triệu USD; đã có 02 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh,tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 14%.

- KCN Tam Dương II- Khu A thu hút được 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 4.224,8 tỷ đồng; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh,tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 64%.

- KCN Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 265 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2020đạt 8.521,12 tỷ đồng, đạt57 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 185,76 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2020 lên 2.467,55 triệu USD, đạt tỷ lệ 59% vốn đầu tư đăng ký.

6 tháng cuối năm 2020, Ban tiếp tụcđẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững từ các thị trường truyền thống:Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, hướng tới các thị trường tiềm năng Mỹ, EUvà các nước là thành viên tham gia các FTA mới, TPP, AEC... Dự kiến thu hút thêm 10-12dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 120-150 triệu USD; thu hút thêm 03 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-300 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 15-17 dự ánđi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 170 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 300-350 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: