Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2019

26/11/2019

 (BQLKCN)- Tháng 11/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 84,62 triệu USD.

Tháng 11/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,8triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 70,82 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 11/2019 đạt 84,62 triệu USD.

11 tháng năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được60 dự án FDI mới và45 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt740,17triệu USD (cấp mới: 333,22triệu USD, tăng vốn: 406,95 triệu USD), gấp 2,6 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 274% kế hoạch năm; 08 dự án DDI mới và 05 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2.662,78tỷ đồng (cấp mới: 2.585,8 tỷ đồng, tăng vốn: 76,98 tỷ đồng), tăng gấp 6,2 lầnvề vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 321% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 349 dự án, gồm 60 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.452,67 tỷ đồng và 289 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.888,56 triệu USD. Trong đó,có257 dự án đang hoạt động SXKD (chiếm 74% tổng số dự án); 30 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 57 dự án mới cấp GCNĐKĐT; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 11/2019 của các dự án đạt31,79 triệu USD và 13 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã làm việc với UBND huyện Sông Lô về công tác phát triển các KCN và nghiên cứu đề xuất phát triển KCN mới để chuẩn bị cho công tác lập quy hoạch tỉnh; Làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc về việc thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sơn Lôi; Hướng dẫn Công ty TNHH Vina – CPK lập hồ sơ đề xuất chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lập Thạch I, II; Đôn đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà thực hiện đầu tư xây dựng KCN Bá Thiện – phân khu I theo tiến độ đã báo cáo: Hoàn thiện hệ thống ống thu gom nước thải về trạm xử lý thải và tiến hành vận hành trạm xử lý nước thải KCN Bá Thiện xong trước ngày 31/12/2019; Xây dựng phương án vận hành và ký hợp đồng thu gom xử lý nước thải với các doanh nghiệp khu vực trong KCN Bá Thiện.

Dự kiến trong tháng12/2019,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT mới cho 2-4 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho khoảng 2-3 lượt dự án FDIvới tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20-30 triệu USD; cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Giải quyết các vấn đề có liên quan tới chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực 2); Tiếp tục thực hiện công tác thu hút đầu tư vào các KCN chưa có chủ đầu tư./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: