Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc Tháng 01/2018

29/01/2018

 (BQLKCN) – Tháng 01/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 16,5 triệu USD.

Tháng 01/2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 04 dự án FDI mới và 03 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 16,5 triệu USD, tăng 52% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, trong đó vốn đầu tư cấp mới 4,8 triệu USD và vốn tăng 11,9 triệu USD.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 9684/UBND-CN3 ngày 01/12/2017 về việc bàn giao chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Phúc Yên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc quản lý, trong tháng 01/2018, Ban đã bàn giao xong 03 dự án (Dự án Công ty Cổ phần TTC; Dự án Công ty Cổ phần bao bì Cửu Long và Dự án Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ Vĩnh Phúc) với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.353,64 tỷ đồng về sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, quản lý. Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 239 dự án, gồm 44 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 13.810,88 tỷ đồng và 195 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.867,83 triệu USD.

Trong tháng 01/2018, Ban đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy về việc triển khai thủ tục đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1); báo cáo UBND tỉnh đôn đốc nhà đầu tư KIC trả lời việc tiếp tục đầu tư KCN Sông Lô 2; dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập các KCN Bình Xuyên, Bá Thiện II.

Thực hiện các hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư: hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô; báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về việc quản lý phần diện tích đất 21,69 ha của Công ty TNHH Compal Việt Nam và 2,16 ha đất của Công ty TNHH Exon Việt Nam tại KCN Bá Thiện; tổ chức xác minh tại thực địa Dự án Công ty TNHH Exon Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ chấm dứt dự án theo quy định của Luật đầu tư 2014; Chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án của 02 dự án J-Tech và Chemcos Vina.

Dự kiến trong tháng 02/2018, Ban sẽ thực hiện thủ tục cấp GCNĐKĐT cho 2 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 85 tỷ đồng và 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 15-25 triệu USD; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; Đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN tiếp tục hoàn thiện hạ tầng KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt;

Phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, giải quyết thủ tục đầu tư các KCN Sông Lô 1; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư KCN Bá Thiện; làm việc với Nhà đầu tư KIC về việc đầu tư KCN Sông Lô 2 và các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, chấp thuận giao chủ đầu tư./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: