Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2017

02/10/2017

(BQLCKCN) -  9 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 28 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 260,58 triệu USD và 473,11 tỷ đồng.

 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 177,11 tỷ đồng và 01 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 296 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư DDI đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 473,11 tỷ đồng, bằng 57%  về số vốn đầu tư so với cùng kỳ, đạt 30% kế hoạch năm 2017; cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 57,85 triệu USD và 27 lượt dự án điều chỉnh, tăng vốn đầu tư với số vốn tăng 202,73 triệu USD. Tổng vốn đầu tư  FDI đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 260,58 triệu USD, tăng 35% về vốn đầu tư so cùng kỳ 2016 và đạt 104% kế hoạch năm.

Trong số 28 dự án mới cấp GCNĐKĐT, có 20 dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, 02 dự án sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, còn lại thuộc các lĩnh vực sản xuất khác và thương mại. Các Dự án tập trung đầu tư vào các KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II và Khai Quang.

9 tháng đầu năm 2017, có thêm 16 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết (tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2016), nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 182 dự án, chiếm 82,7% tổng số dự án trong KCN.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 220 dự án, gồm 44 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.070,51 tỷ đồng và 176 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.677,55 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 80 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  690,5 tỷ đồng và 69 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 793,03 triệu USD; đã có 77 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 89%

- KCN Bình Xuyên thu hút được 72 dự án, gồm 21 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.870,87 tỷ đồng và 51 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 457,19 triệu USD; đã có 61 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 59%.

- KCN Bình Xuyên II thu hút được 19 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 194,9 triệu USD; đã có 13 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp (GĐ I) đạt 100%.

- KCN Bá Thiện thu hút được 22 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  197,01 tỷ đồng và 19 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 846,09 triệu USD; đã có 14 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 34%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 18 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 316,24 triệu USD và 01 án DDI (chuyển đổi từ dự án FDI sang dự án DDI) với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng; đã có 14 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 25,6%.

Các KCN còn lại: Tam Dương II, Phúc Yên, Chấn Hưng, Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được ít dự án, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt dưới 20%.

Trong kỳ, tiến độ giải ngân của các dự án ổn định, vốn giải ngân tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp điện tử, may mặc, vật liệu xây dựng, thép và các dự án mới cấp phép đầu năm và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II và III/2017. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 1.041,36 tỷ đồng, bằng 71% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết tháng 9/2017 đạt 6.754,2 tỷ đồng, chiếm 44,8% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 203,95 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 9/2017 lên 1.550,12 triệu USD, đạt tỷ lệ 57,9% vốn đăng ký.

3 tháng cuối năm 2017, Ban tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư và quản lý các dự án sau cấp phép. Dự kiến đạt và vượt kế hoạch thu hút đầu tư năm 2017, thu hút thêm khoảng 3 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt 30-35 triệu USD và 3 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.000-1.300 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt 80-85 triệu USD, của các dự án DDI đạt 300 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: